هاست دانلود

2 گیگ هاست دانلود

پشتیبانی 24 ساعته

 • 10 گیگ پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ftp
 • DirectAdmin کنترل پنل
5 گیگ هاست دانلود

پشتیبانی 24 ساعته

 • 25 گیگ پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ftp
 • DirectAdmin کنترل پنل
10 گیگ هاست دانلود

پشتیبانی 24 ساعته

 • 50 گیگ پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ftp
 • DirectAdmin کنترل پنل
20 گیگ هاست دانلود

پشتیبانی 24 ساعته

 • 100 گیگ پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ftp
 • DirectAdmin کنترل پنل
30 گیگ هاست دانلود

پشتیبانی 24 ساعته

 • 150 گیگ پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ftp
 • DirectAdmin کنترل پنل
50 گیگ هاست دانلود

پشتیبانی 24 ساعته

 • 250 گیگ پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ftp
 • DirectAdmin کنترل پنل
75 گیگ هاست دانلود

پشتیبانی 24 ساعته

 • 400 گیگ پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ftp
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • 43000 تومان ماهانه
100 گیگ هاست دانلود

پشتیبانی 24 ساعته

 • 600 گیگ پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ftp
 • DirectAdmin کنترل پنل