گواهی نامه اس اس ال SSL

Commercial SSL Certificate برای نام ایران ودامین های ملی ir

صدور اس اس ال برای دامین های ir , ایران
صادر کنند اروپا

EssentialSSL از شرکت comodo

سازگاری با مرورگرموبایل
این مدل مناسب دامین های ایران نیست و هزینه آن برگشت داده نمی شود
128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
ثابت نوع Site Seal
آنی تحویل و صدور
10,000 $ مبلغ وارانتی

PositiveSSL از شرکت comodo

این مدل مناسب دامین های ایران نیست و هزینه آن برگشت داده نمی شود
128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
ثابت نوع Site Seal
آنی تحویل و صدور
10,000 USD مبلغ وارانتی