هاست پربازدید

1000 مگابایت هاست پربازدید
 • 1000 مگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • c-panel کنترل پنل
 • نامحدود دیتابیس MySql
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Parked Domains
 • نامحدود ایمیل
 • دارد بک آپ
 • دارد آنتی ویروس
 • 1 Addon Domains
 • 50 Entry Processes
 • 50 Number of Processes
 • 1024 KB/s I/O Usage
 • 1024 IOPS
2000 مگابایت هاست پربازدید
 • 2000 مگابایت فضا
 • 300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • c-panel کنترل پنل
 • نامحدود دیتابیس MySql
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Parked Domains
 • نامحدود ایمیل
 • دارد بک آپ
 • دارد آنتی ویروس
 • 1 Addon Domains
 • 50 Entry Processes
 • 50 Number of Processes
 • 1024 KB/s I/O Usage
 • 1024 IOPS