ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.com
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
.net
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
.org
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.info
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.biz
219,000 تومان
1 سال
219,000 تومان
1 سال
219,000 تومان
1 سال
.co
229,000 تومان
1 سال
229,000 تومان
1 سال
229,000 تومان
1 سال
.name
78,000 تومان
1 سال
78,000 تومان
1 سال
78,000 تومان
1 سال
.us
68,000 تومان
1 سال
68,000 تومان
1 سال
68,000 تومان
1 سال
.ws
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
.me
173,000 تومان
1 سال
173,000 تومان
1 سال
173,000 تومان
1 سال
.in
74,000 تومان
1 سال
74,000 تومان
1 سال
74,000 تومان
1 سال
.asia
98,000 تومان
1 سال
98,000 تومان
1 سال
98,000 تومان
1 سال
.mobi
139,000 تومان
1 سال
139,000 تومان
1 سال
139,000 تومان
1 سال
.tv
251,000 تومان
1 سال
251,000 تومان
1 سال
251,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains